Osto- ja matkaehdot
1. Yleistä
1.1.  Travel Paridise toimii lentoyhtiöiden ja muiden agenttien, palveluiden välittäjänä. Kyseiset palveluntarjoajat määrittävät itse tarjottujen paikkojen määrän ja hinnat, jotka Ticket ilmoittaa verkkosivustollaan. Ticket ei voi vaikuttaa sivustolla näkyviin hintoihin eikä paikkamääriin, eikä se vastaa niistä.
1.2.  Travel Paridise ottaa vastaan varaukseen tehtäviä muutoksia vain varauksen päävaraajalta/-tilaajalta. Yhteydenotossa on ilmoitettava varauksen tilaus- ja/tai varausnumero.
1.3.  Travel Paridise lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilauksen tiedot, kun loppusumma on maksettu ja tilaus on käsitelty yrityksen järjestelmässä. Käsittelyaika on tavallisesti enintään 24 tuntia maksutapahtumasta.
1.4.  Travel Paridise pidättää oikeuden teknisiin ongelmiin ja hintavirheisiin, joihin se ei pysty vaikuttamaan, sekä mahdollisuuteen ottaa tilaajaan yhteyttä arkipäivisin 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä mahdollisten muutosten vuoksi. Rahojen palauttaminen voi kestää useita pankkipäiviä, mikäli summa on veloitettu kortilta tai pankkitililtä. Tämä johtuu pankin omista määräyksistä, eikä Ticket voi vaikuttaa siihen.
1.5.  Mikäli varaus tapahtuu viikonloppuna tai pyhäpäivien aikana, varaamme oikeuden palata asiaan seuraavana arkipäivänä.
1.6.  Matka-asiakirjat toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, jonka tilaaja on ilmoittanut varauksen yhteydessä. Lisämaksusta tilaaja voi saada matka-asiakirjat postilähetyksenä.
1.7. Travel Paradise ei vastaa muiden osapuolien, esimerkiksi palveluntarjoajien, varausjärjestelmien tai matkalehtien, tuottamista teksteistä, tiedoista jne.
1.8.  Travel Paridise on matkanvälittäjä eikä sitä voi pitää vastuullisena matkan peruuntumisesta silloin, kun syynä on matkakohteessa tai sen läheisyydessä tapahtuva ympäristökatastrofi, sotatoimenpide, lakko tai muu mittava tapahtuma.
1.9.  Muilta osin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
 
2. Asiakkaan vastuu.
2.1. Asiakkaan on tarkastettava, että hän saa tilausvahvistuksen/matka-asiakirjat 24 tunnin kuluessa tai seuraavana arkipäivänä. Mikäli asiakas ei saa varaukseen liittyviä asiakirjoja, hänen tulee ottaa yhteyttä Ticketiin välittömästi.
2.2. Matkustajan velvollisuutena on tarkastaa kaikkien tarvittavien asiakirjojen, kuten matkalippujen, passien, viisumien, kauttakulkuviisumien, vaadittavien rokotustodistusten ym. voimassaolo.
2.3. Matkustajan velvollisuutena on ilmoittaa oikea sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä perehtyä huolellisesti saamiinsa tietoihin. Matkustajan on seurattava varauksessa ilmoittamaansa sähköpostitiliä tilauksen jälkeen, esimerkiksi aikataulumuutoksista ilmoitetaan yleensä sähköpostilla.
2.4. Oikean sähköpostiosoitteen antaminen on erittäin tärkeää, sillä Aviaroad ei vastaa virheellisesti ilmoitetuista tiedoista eikä siitä, että vastaanottajan roskapostisuodatin tai muut alikansiot suodattavat yrityksen lähettämän sähköpostin pois.
2.5. Asiakkaan on tarkastettava ennen varauksen viimeistelyä ja maksamista, että kaikki tiedot, kuten päivämäärät, ajat, matkareitti, matkakohde ja kaikkien matkustajien nimet, ovat oikeat. Kaikki etu- ja sukunimet on kirjoitettava passissa olevassa järjestyksessä ja täsmälleen samalla tavalla.
2.6. Asiakkaan velvollisuutena on huomauttaa virheistä tai puutteista, muuten Travel Paradise ei voi auttaa ongelman korjaamisessa. Ks. myös kohta 10
2.7. Asiakkaan velvollisuutena on kertoa ennen varauksen tekemistä tärkeistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa matkan toteuttamiseen.
 
3. Tilaus
3.1. Matkan varaaminen Travel Paradise verkkosivustolta edellyttää vähintään 18 vuoden ikää.
3.2. Yritys ei käsittele tilauksia, jotka koskevat vain alle 18-vuotiaita lapsia/nuoria.
3.3. Varaus ei ole sitova ennen kuin asiakas on maksanut tai valinnut sen laskutettavaksi.
3.4. Tilaus peruuntuu automaattisesti, mikäli maksua ei suoriteta tai maksutavaksi valita laskutusta, ennen kuin varauksessa ilmoitettu aikaraja umpeutuu.
3.5. Kuluttajasuojalain (38/1978, 6 luku, 14 §) mukainen peruuttamisoikeus ei koske kuljetuksia eikä majoituksen kaltaisia liitännäispalveluita.
 
4. Maksaminen
4.1. Maksaminen Travel Paradise verkkosivustolla edellyttää 18 vuoden ikää.
4.2. Kutakin tilausta koskevat maksuehdot on annettu tilauksen maksusivulla.
4.3. Virheellisesti ilmoitettujen tietojen vuoksi syntyneistä kustannuksista voidaan vaatia korvausta myös jälkikäteen.
4.4. Travel Paridise ei vastaa maksuista, jotka eivät tule perille yrityksestä riippumattomien teknisten vikojen vuoksi.
4.5. Tilaus on viimeisteltävä ennen sille ilmoitetun määräajan päättymistä. Mikäli ostoa ei viimeistellä ennen kyseisen määräajan päättymistä, tilaus peruutetaan automaattisesti.
4.6. Travel Paridise käyttää niin kutsuttua SSL-salausta. Se estää ulkopuolisia lukemasta tilausta koskevia maksutietoja, maksukortin numero mukaan lukien.
4.7. Pankkikortti Internetin kautta MAKSUJÄRJESTELMÄN avulla.
5. Hinnat
5.1. Hinnat sisältävät varaushetkellä tiedossa olevat, tilaukseen sisältyvät verot ja maksut.
5.2. Kokonaishintaan voi tulla lisäkustannuksia esim. matkatavaroista, istumapaikkojen varaamisesta ja lähtöselvityksestä lentoyhtiöstä ja hintaluokasta riippuen.
5.3. Matkaan voi liittyä paikallisia veroja, kuten matkailijavero (city tax) tai lentokenttämaksu. Asiakas maksaa nämä itse paikan päällä.
5.4. Lentoyhtiöillä on erilaisia ennakkomyyntivaatimuksia erilaisille tuotteille/hinnoille.
5.5. Palveluiden välittäjänä Travel Paridise varaa oikeuden mahdollisiin lentoyhtiöiden ja/tai muiden palveluntarjoajien, tekemiin hinta- ja matkalippumuutoksiin.
5.6. Lentoaseman vaihtuessa matkaan saattaa liittyä siirtokustannuksia, jotka eivät sisälly matkan hintaan.
5.7. Pitkiin siirtomatkoihin ei sisälly yöpymistä tai muuta korvausta.
5.8. Jos tilaus tehdään ajankohtana, jolloin Travel Paridise ei voi viimeistellä sitä palveluntarjoajan kanssa, Travel Paridise pidättää oikeuden mahdolliseen hinnankorotukseen tai maksun palauttamiseen. Asiasta ilmoitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai varausajankohtaa seuraavana arkipäivänä.
 
6. Varauksen muuttaminen
6.1. Mikäli lentoyhtiö sallii varauksen tai siihen liittyvien nimitietojen muuttamisen, hintaan lisätään käsittelymaksu palveluntarjoajan veloittaman kulun lisäksi.
6.2. Muutokset on tehtävä hyvissä ajoin ennen meno-/paluumatkaa, kuitenkin vähintään kaksi arkipäivää ennen matkan toteuttamista.
 
7. Matkan peruuttaminen
7.1. Matkan voi peruuttaa veloituksetta ennen kuin se on maksettu tai valittu laskutettavaksi.
7.2 Mikäli matka peruutetaan, kun se on maksettu tai valittu laskutettavaksi: Mikäli asiakas ei ole hankkinut peruutusturvaa, rahoja ei yleensä palauteta. Mahdolliset poikkeavat ehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä. Travel Paridise yrittää auttaa saamaan takaisin mahdollisimman suuren osan rahoista käsittelymaksua vastaan.
7.3. Maksettua matkaa ei voi peruuttaa Travel Paridise verkkosivuston kautta. Peruuttaminen on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla.
7.4. Mikäli asiakas ei käytä menomatkaa (nk. "Noshow"), lentoyhtiö yleensä peruuttaa paluumatkan automaattisesti. Näissä tapauksissa lentoyhtiö ei palauta maksettuja rahoja.
7.5. Mikäli asiakas ei tule ajoissa paikalle tai jättää tilauksen käyttämättä kokonaan tai osittain, rahoja ei makseta takaisin.
 
8. Passit, viisumit ja rokotukset
8.1. Matkustajan on huolehdittava itse voimassa olevan passin, viisumin, kauttakulkuviisumin, vaadittavien rokotustodistusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen hankinnasta ja esittämisestä.
8.2. Jos alle 18-vuotias lapsi matkustaa yksin tai yhdessä muiden kuin omien vanhempiensa/huoltajiensa kanssa, tai jos vanhempien/huoltajien sukunimi ei ole sama kuin lapsella, tietyissä matkakohteissa matkustamiselle vaaditaan kirjallinen hyväksyntä lapsen huoltajalta. Lisätietoja saa palveluntarjoajalta tai ao. maan lähetystöstä.
8.3 . Travel Paridise ei vastaa viisumihakemuksen hylkäämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Viisumiasioita hoitaa kunkin maan lähetystö tai konsulaatti. Mikäli matkustajalla ei ole hyväksyttyjä matkustusasiakirjoja, hänen pääsynsä lentokoneeseen tai maahan voidaan evätä.
8.4. Matkustaja vastaa itse kaikista kustannuksista, joita edellä mainittujen muodollisuuksien täyttämättä jättämisestä aiheutuu.
 
9. Matkavakuutus
9.1. Travel Paridise suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville jonkin tyyppisen matkavakuutuksen ottamista odottamattomien tapahtumien varalta.
 
10. Tuotteessa esiintyvät poikkeamat tai puutteet/virheiden korjaaminen
10.1. Mikäli asiakas on tyytymätön tuotteen toteutukseen, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Travel Paridise mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Virheestä on kerrottava paikan päällä tai ottamalla yhteyttä ao. palveluntarjoajaan. Yhteystiedot löytyvät yleensä voucherista.
10.2. Mikäli ongelmaa ei ole ratkaistu paikan päällä ja asiakas haluaa tehdä reklamaation, se on tehtävä Reklamaatio-lomakkeella kahden kuukauden kuluessa kotiinpaluupäivästä lukien, ellei muuhun ole erityisen painavaa syytä. Mikäli asiakas haluaa reklamoida kuljetukseen liittyvän asian, esimerkiksi matkatavaroiden katoamisen, lennon peruuntumisen tai muun Travel Paridise vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan seikan, reklamaatio on tehtävä välittömästi suoraan asianomaiselle kuljetusyhtiölle.
10.3. Jos matkustaja maksaa paikan päällä omatoimisesti siirron kalliimpaan hintaluokkaan tai jonkin muun palvelun sopimatta siitä ensin palveluntarjoajan kanssa, palveluntarjoaja ei korvaa näitä kustannuksia. Tällaisessa tapauksessa maksaminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi matkustajan ja paikallisen palveluntarjoajan välillä.
10.4. Mikäli asiakas on tyytymätön Travel Paridise toimintaan, hän voi kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puoleen. Se on puolueeton elin, jonka päätöksissä Travel Paridise on mukana ja jonka suosituksia se aina noudattaa. Travel Paridise toivoo kuitenkin, että asiakas ottaa yhteyttä yritykseen ennen KKV:n puoleen kääntymistä. KKV:n yhteystiedot: www.kkv.fi tai Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki Euroopan komission verkkosivusto Verkkovälitteinen riidanratkaisu Klikkaa tästä.
 
11. Lentolippujen välittäminen
11.1. Lentomatkaa koskeva sopimus on asiakkaan ja lentoyhtiön välinen. Travel paradise toimii asiassa vain välittäjänä eikä siten ole sopimuksen osapuoli.
11.2. Lentoyhtiö vastaa kuljetuksen suorittamisesta sovitulla tavalla. Mahdolliset kuljetusta tai matkatavaroiden käsittelyä koskevat puutteet ja/tai valitukset on osoitettava suoraan lentoyhtiölle.
11.3. Kaikki ilmoitetut lentoajat, myös varausvahvistuksissa ilmoitetut, ovat alustavia. Eri lentoyhtiöiden kotisivuilla esitettyihin kuljetussääntöihin perehtyminen on tilaajan ja matkustajan vastuulla.
11.4. Matkustajan on tarkastettava sekä meno- että paluulentojen tiedot osoitteesta checkmytrip.com, jonne kirjaudutaan varausnumerolla ja sukunimellä.
11.5. Kellonajat ovat aina lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaan paikallista aikaa. Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite varauksen yhteydessä sekä seurata tätä sähköpostia mahdollisten aikataulumuutosten varalta.
11.6. Travel Paridise pidättää oikeuden lentojen kaikkiin mahdollisiin muutoksiin ja peruutuksiin.
11.7. Lentoyhtiöllä on oikeus muuttaa varausta 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä. Mikäli matkan hinta muuttuu, Travel Paridise pidättää oikeuden hinnankorotukseen tai, asiakkaan halutessa, maksun palauttamiseen. Asiasta ilmoitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai varausajankohtaa seuraavana arkipäivänä.
11.8. Useimmat lentoyhtiöt tarjoavat erikoishintoja lapsille, jotka ovat täyttäneet vähintään 2 vuotta, mutta ovat alle 12-vuotiaita. Sylilapsi (infant) tarkoittaa lasta, joka ei ole täyttänyt 2 vuotta (ennen matkan päättymistä).
11.9. Travel Paridise ei käsittele varauksia, jotka koskevat yksin matkustavia alle 18-vuotiaita lapsia/nuoria.
11.10. Travel Paridise ei vastaa lentoyhtiöltä saaduista virheellisistä välilaskutiedoista eikä siitä, että asiakas jää lennolta koska ei ole huomannut aikataulumuutosta.
11.11. Jos asiakas varaa matkan, joka sisältää kaksi erillistä lentoa, toista lentoa ei peruuteta/muuteta automaattisesti, mikäli toinen lento jostakin syystä peruuntuu tai muuttuu. Varauksen muuttaminen on silloin asiakkaan vastuulla. Myös mahdolliset lisäkustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
11.12. Jos matkustajalla on kaksoisvaraus, lentoyhtiö voi peruuttaa matkat. Tämä koskee myös tilanteita, jolloin varaukset on tehty eri matkatoimistoista tai suoraan lentoyhtiöltä. Aviaroad ei vastaa näistä peruutuksista eikä niistä mahdollisesti aiheutuneista lisäkustannuksista.
11.13. Lentoaseman vaihtumiseen liittyvät kuljetukset eivät sisälly lentolipun hintaan, vaan asiakas maksaa ne itse, samoin kuin yöpymisen pitkän kauttakulkuyhteyden aikana.
IATA:n lentomääräykset » Klikkaa tästä
EU:n asetus lentomatkustajien oikeuksista » Klikkaa tästä
EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelo » Klikkaa tästä
12. Lentoajat/Aikataulumuutokset
12.1. Kaikki ajat ilmoitetaan aina kunkin maan paikallisessa ajassa. Lentoyhtiöt voivat muuttaa aikatauluja lyhyellä varoitusajalla. Kun Ticket saa lentoyhtiöltä tiedon aikataulumuutoksesta, siitä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla.
12.2. Aviaroad ei vastaa lentoyhtiön aikataulumuutoksista tai lentojen peruuntumisista. Mahdolliset vahinkovaatimukset osoitetaan suoraan lentoyhtiölle. Aikataulumuutos ei oikeuta hinnanalennukseen, korvaavaan matkaan tai muuhun korvaukseen Aviahome.
12.3. Mikäli lentoyhtiö peruuttaa lentomatkan vaihtoehtoa tarjoamatta, Aviaroad korvaa perutun lentolipun hinnan.
12.4. Mikäli lentoyhtiö peruuttaa lentomatkan, mutta tarjoaa vaihtoehdoksi toisen lennon tai lentolipun peruuttamisen, Travel Paridise noudattaa lentoyhtiön ohjeita peruutuskustannuksista. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa lentolipun, Aviaroad veloittaa käsittelymaksun.
12.5. Mikäli varatun matkan aikataulussa tapahtuu muutos, asiakas saa siitä yleensä tiedon vain uuden aikataulun sisältävällä sähköpostiviestillä. Se lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on antanut varaamisen yhteydessä. Tämän vuoksi matkustajan on seurattava kyseistä sähköpostitiliä jatkuvasti. Lentotietoja on seurattava myös osoitteessa www.checkmytrip.com, jonne kirjaudutaan varausnumerolla ja sukunimellä. Tämä koskee myös paluumatkaa.
12.6. Mikäli saapuminen kohteeseen siirtyy myöhäiseksi aikataulumuutoksen vuoksi, asiakkaan on ilmoitettava siitä itse mahdolliselle hotellille tai autovuokraamolle. Mikäli asiakas on varannut lennolle erillisen jatkoyhteyden, Aviaroad ei vastaa sen toteutumattomuudesta.
12.7. Travel Paridise ei ole vastuussa, mikäli sähköposti ei tavoita asiakasta (esimerkiksi roskapostisuodattimen vuoksi).
 
13. Matkatavarat
13.1. Tarkat tiedot matkatavaroista löytyvät lentoyhtiöiden omista säännöistä ja määräyksistä kunkin lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.
13.2. Matkan peruuntuessa lentoyhtiö ei korvaa matkatavaroista veloitettua maksua.
 
14. Istumapaikka lentokoneessa
14.1. Tarkat tiedot istumapaikoista lennolla löytyvät lentoyhtiöiden omista säännöistä ja määräyksistä kunkin lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.
14.2. Matkan peruuntuessa lentoyhtiö ei korvaa istumapaikasta veloitettua maksua.
14.3. Lentoyhtiö varaa oikeuden asiakkaan varaaman istumapaikan vaihtamiseen.
 
15. Rekisteröitymisehdot ja henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittely ja niihin liittyvä viestintä
Suojelemme yksityisyyttäsi ja noudatamme henkilötietolakia ja muita lakeja ja asetuksia yksityisyytesi suojaamiseksi. Ostamalla palvelun/tuotteen www.travelparadise.fi-sivuston kautta hyväksyt sen, että käsittelemme tietojasi ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.
Matkan varaamista varten meidän rekisteröitävä kaikkien matkustajien nimet ja sukupuolet (sekä mahdollisten lasten syntymäpäivät). On erittäin tärkeää, että kirjoitat matkustajien etunimet ja sukunimet täsmälleen niin kuin ne on merkitty passiin. Tällä vältetään ongelmat esim. lähtöselvityksen yhteydessä.
Meidän on myös tiedettävä matkan tilaaja ja tilaajan yhteystiedot, jotta voimme lähettää matkustusasiakirjat ja ottaa yhteyttä, jos ilmenee jotain, joka koskee juuri kyseistä varausta.
Huomaa, että asiakkaana olet velvollinen ilmoittamaan toimivan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. On tärkeää, että ilmoitat puhelinnumeron, josta sinut tavoittaa sekä päivällä että illalla. Emme vastaa virheellisten tietojen seurauksista.
www.travelparadise.fi-sivustossa asioimiseksi sinun täytyy olla 18-vuotias.
Jos ilmoittamasi tiedot ovat virheellisiä, sinulta voidaan vaatia korvausta syntyneistä kustannuksista.
Emme vastaa varauksista, joita emme ole voineet toimittaa teknisten ongelmien vuoksi.
Matka on maksettava viimeiseen maksupäivään mennessä. Jos maksu ei ole saapunut viimeistään tuona ajankohtana, matkasi peruutetaan automaattisesti.
Emme vastaa muiden osapuolien, esimerkiksi palveluntoimittajien tai matkalehtien, tuottamista teksteistä, tiedoista jne.
Vapaaehtoisesti antamiasi henkilötietojen avulla lähetämme sinulle tietoja ja tarjouksia Travel Paridise, yhteistyökumppaniemme ja muiden hyväksymiemme yritysten tuotteista ja palveluista. Kyse voi olla esim. matkailualalla tai siihen läheisesti liittyvällä alalla toimivien yritysten tuotteista ja palveluista. Tämä markkinointi voi tapahtua postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai matkapuhelimitse. Travel Paridise käyttää tietoja myös tilastollisiin analyyseihin, jotka palvelevat palvelujemme arviointia ja kehittämistä.
Ellet halua saada tarjouksia tai haluat että tietosi poistetaan rekisteristä, lähetä asiaa koskeva kirjallinen pyyntö osoitteeseen.
Sinulla on myös oikeus saada kerran vuodessa maksutta tiedot omien henkilötietojesi käsittelystä pyytämällä näitä tietoja. Lähetä pyyntö yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Korjaamme virheellisiksi havaitut tiedot asiakkaan pyynnöstä tai omasta aloitteestamme . Lisätietoa Ruotsin henkilötietolaista on Ruotsin tietosuojavaltuutetun kotisivuilla.
Kauppa- ja matkaehdot »
Tietoa evästeistä
Kun käyt verkkosivustolla, tietokoneesi kiintolevylle tallennetaan pieni tiedosto, jota kutsutaan evästeeksi. Kun sitten menet uudelleen tälle verkkosivulle, tietokoneesi tietää, että olet käynyt siellä ennenkin. Käytämme evästeitä verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen. Ellet hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää ne verkkoselaimesi turva-asetusten kautta. Suosittelemme kuitenkin säilyttämään nykyiset asetuksesi.
Lisätietoa evästeistä on Ruotsin posti- ja telelaitoksen kotisivuilla
Maestro Card Visa Electron Master Master Play Store Apple Apple Apple Apple

©2018 Travel Paradise | All rights reserved